အခန်း(၁)

ရင်းရင်းနှီးနှီး မိတ်ဆက်ကြရအောင်


(က)

စကားချိုချို ပြောရအောင်

(ခ)

မင်္ဂလာပါ (ကဗျာ)

(ဂ)

အချင်းချင်း မိတ်ဆက်ကြရအောင်

(ဃ)

မိသားစုနဲ့ မိတ်ဆက်စို့