အခန်း(၂)

အသတ်လက္ခဏာသိမှတ်စရာ ဗျည်းနဲ့တွဲကြမှာ (၂)


(က)

မေ့သားလှ (ကဗျာ)

(ခ)

အိုင် ( -ိုင်) အိုင့် ( -ိုင့်) အိုင်း ( -ိုင်း) အသတ်များ သင်ကြားကြစို့လား

(ဂ)

အိန် ( -ိန်) အိန့် ( -ိန့် ) အိန်း ( -ိန်း ) အသတ်များ သင်ကြားကြစို့လား

(ဃ)

ရုပ်ပုံကြည့်ကာ စာရေးပါ။ စကားလုံးမှန်ဖို့ လေ့ကျင့်စို့။

(င)

ညိုထွေးနဲ့ကိုလေး (ကဗျာ)