အခန်း(၃)

အသတ်လက္ခဏာသိမှတ်စရာ ဗျည်းနဲ့တွဲကြမှာ (၃)


(က)

ဘာကြောင့်ကြိုက်တယ် ပြောကြမယ်

(ခ)

ယုန်ကလေးက နားရွက်ထောင် (ကဗျာ)

(ဂ)

အုန် ( -ုန် ) အုန့် ( -ုန့် ) အုန်း ( -ုန်း) အသတ်များ သင်ကြားကြစို့လား

(ဃ)

အွန် ( -ွန် ) အွန့် ( -ွန့် ) အွန်း ( -ွန်း ) အသတ်များ သင်ကြားကြစို့လား