အခန်း(၄)

အသတ်လက္ခဏာသိမှတ်စရာ ဗျည်းနဲ့တွဲကြမှာ (၄)


(က)

အမြှောက်ကြိုက်သူ (ပုံပြင်)

(ခ)

အက် (-က်) အသတ်များ သင်ကြားကြစို့လား

(ဂ)

အောက် (‌-ောက်) အသတ်များ သင်ကြားကြစို့လား

(ဃ)

ရုပ်ပုံကြည့်ကာ စာရေးပါ။