အခန်း(၅)

အသတ်လက္ခဏာသိမှတ်စရာ ဗျည်းနဲ့တွဲကြမှာ (၅)


(က)

အိုက် ( -ိုက်) အသတ်များ သင်ကြားကြစို့လား

(ခ)

အစ် (-စ်) အသတ်များ သင်ကြားကြစို့လား

(ဂ)

ကျေးလက်နဲ့ မြို့ပြ

(ဃ)

ဘာကျွေးမှာလဲ