အခန်း(၇)

အသတ်လက္ခဏာသိမှတ်စရာ ဗျည်းနဲ့တွဲကြမှာ(၇)


(က)

အိတ် ( -ိတ် ) အိပ် ( -ိပ် ) အသတ်များ သင်ကြားကြစို့လား

(ခ)

အုတ် ( -ုတ် ) အုပ် ( -ုပ် ) အသတ်များ သင်ကြားကြစို့လား

(ဂ)

ရုပ်ပုံကြည့်ပြီး စာစီမယ်