အခန်း(၂)

ဗျည်းကဗျာလင်္ကာများ ရွတ်ဖတ်ရေးစို့လား (၁)


(က)

ဖိုးစလုံး (ကဗျာ)

(ခ)

ရေးခြစ်ကြရအောင်

(ဂ)

ရုပ်ပုံကြည့်ကာရွတ်ဆိုစို့ ဗျည်းသံရုပ်ပုံရွေးချယ်စို့ (၁)