အခန်း(၈)

ပုံပြောကြမယ် နားထောင်ကွယ် စာလုံးဆင့်လည်း သင်ကြမယ်


(က)

စာလုံးဆင့်( ပါဌ်ဆင့် )များ သင်ကြားကြစို့လား

(ခ)

ကြာအေး (ကဗျာ)

(ဂ)

ပညာရှိ ဇီးကွက် (ပုံပြင်)