အခန်း(၉)

ကိုယ့်အကြောင်းကလေးတွေ ပြောကာရယ် စာပိုဒ်ကလေးတွေ ရေးကြမယ်


(က)

ကိုယ့်အကြောင်းကလေးတွေ ရေးကြည့်ကြရအောင်

(ခ)

စိတ်ခံစားချက်စကားလုံးတွေကို ရေးကြည့်ကြရအောင်

(ဂ)

တို့တာဝန်