အခန်း(၁)

ပျော်ပျော်ရွှင်ရွှင် စာသင်မယ်


(က)

ကိုယ့်အမည်ရေးကာ မိတ်ဆက်ပါ

(ခ)

နိုင်ငံတော်အလံကို အလေးပြုကြပါစို့

(ဂ)

နိုင်ငံတော်အလံ

(ဃ)

တို့မေမေ (ကဗျာ)

(င)

အ တယ်ဆိုတာ (ရိုးရာဟာသပုံပြင်)