အခန်း(၂)

ဖတ်စာကလေးတွေသင်ကာရယ် ပုံပြင်ကလေးလဲ ပြောကြမယ်


(က)

တို့ဖေဖေ (ကဗျာ)

(ခ)

ကြောင်ကလေးရွှေဝါ

(ဂ)

မြန်မာ့ရိုးရာ ကလေးကစားစရာ

(ဃ)

ရုပ်ပုံကြည့်ကာ စာရေးပါ

(င)

ကျေးဇူးရှင်ဦးကြီးများ