အခန်း(၅)

ပုံပြင်ကလေးတွေ သင်ကာရယ် တိရစ္ဆာန်ရုံလဲ သွားကြမယ်


(က)

ပျော်ပျော်ရွှင်ရွှင်မေးကြမယ်

(ခ)

ဒေါင်းယောင်ဆောင်သောကျီး

(ဂ)

လူလေးကြီးရင် (ကဗျာ)

(ဃ)

တိရစ္ဆာန်ဥယျာဉ်

(င)

ကျောင်းတက်ရက်တစ်နေ့တာ