အခန်း(၃)

ဗျည်းကဗျာလင်္ကာများ ရွတ်ဖတ်ရေးစို့လား (၂)


(က)

တို့ကျောင်း (ကဗျာ)

(ခ)

ရုပ်ပုံကြည့်ကာရွတ်ဆိုစို့ ဗျည်းသံရုပ်ပုံရွေးချယ်စို့ (၂)

(ဂ)

တစ် နှစ် စာကိုချစ်