အခန်း(၇)

ဇာတ်လမ်းကလေးတွေ ပြောကာရယ် ပြန်လှန်လေ့ကျင့်သင်ကြမယ်


(က)

ကျေးညီနောင်

(ခ)

အတာသင်္ကြန်

(ဂ)

ပျော်ပျော်ရွှင်ရွှင် ပြဇာတ်သင်မယ်

(ဃ)

ပြန်လှန်သင်ကြားခြင်း (၃)