အခန်း(၄)

ဗျည်းကဗျာလင်္ကာများ ရွတ်ဖတ်ရေးစို့လား (၃)


(က)

တောင်တောရယ်သာ (ကဗျာ)

(ခ)

ရုပ်ပုံကြည့်ကာရွတ်ဆိုစို့ ဗျည်းသံရုပ်ပုံရွေးချယ်စို့ (၃)