အခန်း(၆)

ဆိုမယ် ရေးမယ် ပုံပြောမယ်


(က)

မမ ဝဝ (ကဗျာ)

(ခ)

အရေးအဖတ် လေ့ကျင့်ကြရအောင်

(ဂ)

နွေ မိုး ဆောင်း အကြောင်း ပြောကာရယ် ယှဉ်တွဲကြည့်ကြမယ်

(ဃ)

ကြက်ကလေး (ပုံပြင်)