အခန်း(၇)

သရလက္ခဏာ သိမှတ်စရာ ဗျည်းနဲ့တွဲကြမှာ (၁)


(က)

ဆန်းသစ်စ (ကဗျာ)

(ခ)

အ အာ အား သရများ သင်ကြားကြစို့လား

(ဂ)

အသုံးများတဲ့ အထူးအက္ခရာများ သင်ကြားကြစို့လား

(ဃ)

အိ အီ အီး သရများ သင်ကြားကြစို့လား

(င)

ပြေးပွဲ ပြိုင်ပွဲ (ကဗျာ)

(စ)

အု အူ အူး သရများ သင်ကြားကြစို့လား