အခန်း(၈)

သရလက္ခဏာ သိမှတ်စရာ ဗျည်းနဲ့တွဲကြမှာ (၂)


(က)

ဖိုးသာထူး (ကဗျာ)

(ခ)

အေ အေ့ အေး သရများ သင်ကြားကြစို့လား

(ဂ)

အဲ အဲ့ အယ် သရများ သင်ကြားကြစို့လား

(ဃ)

သူငယ်ချင်း သုံးယောက် (ပုံပြင်)

(င)

အော အော့ အော် သရများ သင်ကြားကြစို့လား