အခန်း(၉)

သရလက္ခဏာ သိမှတ်စရာ ဗျည်းနဲ့တွဲကြမှာ (၃)


(က)

စံပယ်ပွင့်ကလေးများ (ကဗျာ)

(ခ)

အန် အန့် အန်း သရများ သင်ကြားကြစို့လား

(ဂ)

အို အို့ အိုး သရများ သင်ကြားကြစို့လား